Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Die Heer het opgevaar, bestyg sy troon as Koning. Aan God se regterhand word Hy as Heer gekroon. Ons hoef nie meer te vrees nie, Hy maak ons plek gereed. Ons leef in die geloof, dat ons by Hom sal woon.

Keervers: Loof en prys Hom, loof en prys Hom, Jesus Christus, Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, voor Hom buig ek neer.

1. Deur profete kom oor eeue die berig; uit die diep verlede skyn die helder lig: Jesus, ons Messias, Jesus, ons Verlosser, Jesus, God met ons.

1. Kyk die Heer het opgestaan – Halleluja kyk die graf het oopgegaan – Halleluja Christus het vir ons gesterf – Halleluja lewe deur sy dood verwerf – Halleluja

1. Ons sing nou bly ons vreugdelied en juig in onse Here; dis Hy wat hemelvreugde bied; ons sing sy Naam ter ere! Die Heer het waarlik opgevaar; ons weet sy Woord bly ewig waar – Hy is ons Hoof en Here!

1. Alle volke, loof die Koning! Oorwinnend gaan Hy na sy woning, in goddelike majesteit. Op ‘n wolk voor mense-oÎ onpeilbaar deur die hemelboÎ, vaar Hy omhoog in heerlikheid. Aan God se regterhand hou Hy sy werk in stand. Loof die Koning! Buig voor Hom neer, bring aan Hom eer: Oorwinnaar, Redder, Christus – HÈÈr!

1. Loof Christus, roem sy wonderdae, sy almag, liefde en genade. Hy’t na die Vader opgevaar, maak daar vir ons ‘n woonplek klaar dat ons ook deur Hom op kan staan en dankbaar na die Vader gaan.

1. Die Heer regeer, Hy’t opgevaar, die dood kon Hom nie hou nie. Sy almag sal ook óns bewaar wie sal op Hom nie bou nie?

1. Hy het oorwin! Ons Here leef! Hy’t opgestaan; sy graf is leeg. Laat elke mens verwonderd staan: die Heer het waarlik opgestaan!

Juig, die Heer het opgevaar! Hy sit aan God’s regterhand. Juig, die Heer het opgevaar! Hy gee ons die Gees as pand. Halleluja! Hy regeer! Hy maak nou vir ons plek gereed. Halleluja! Hy regeer! Hy sal sy kinders nooit vergeet.

© Missio 2024 | All rights reserved.