Kerkmusiek

Psalms | Liedere | VONKK

1. Net soos die hemelkoor  sy lof op aarde sing – die Seun van God wat mens kom word en rede bring –so klink ons lied vir Jesus Christus, God se Seun: U is ons Heer!

1. Was jy daar toe die Heer gekruisig is? Was jy daar toe Hy wreed mishandel is? Daar aan die kruis het Hy betaal vir al ons sonde, al ons sonde. Was jy daar toe die Heer gekruisig is?

1. Met ons skuld en met ons sonde kniel  ons voor u voete neer. Wees genadig en vergewe as ons pleit voor U, o Heer.

Keervers: Loof en prys Hom, loof en prys Hom, Jesus Christus, Heer. Loof en prys Hom, loof en prys Hom, voor Hom buig ek neer.

1. Ons gebroke wêreld sug, sug na ware vrede. Jesus Christus, Seun van God: Antwoord op ons bede.

1. Agnus Dei, Lam van God, neem die mens se sonde weg. Miserere nobis. Wees genadig, Heer.

1. Vul die hele aarde met sy lof en eer. Wees die boodskapdraer: Jesus is die Heer! Laat jou stem weergalm oor die aarde heen. Loof Hom die Verlosser, Hy wat sorg vir seën.

1. O Lam van God, onskuldig, wat moedig en geduldig aan daardie kruishout ly – verdien dan nie my sonde die slae en die wonde? Ek weet, ek wÈÈt dit is vir my!

1. Jesus Christus, Heiland, Heer, Man van smart en lyding, U daal van die hemel neer, sterf vir ons bevryding. In die gees sien ons u kruis buitekant die mure Eensaam ly U, wreed verguis in die droewe ure.

Jesus Christus, Lam van God, wat die las van sonde dra, wees ons genadig. Jesus Christus, Lam van God, wat die las van sonde dra, wees ons genadig. Jesus Christus, Lam van God, wat die las van sonde dra, gee ons u vrede. Amen, amen.

1. Jesus, Lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus, prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood; drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat. Duisend, duisend maal, o Heer, bring ons daarvoor dank en eer!

1. Voor vorste en die wêreld  lê ‘n figuur verwring. Dis Israel, die dienskneg, wat ons Gods wonder bring. Die menslik onverwagte het God tot stand laat kom: net deur sy kneg se neerlaag kom mense nou tot Hom.

© Missio 2024 | All rights reserved.