Woord en Fees 2023-2024

This category can only be viewed by members.

Jaar B: Inhoudsopgawe en Voorwoord 2024

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Kersfees

Eerste Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd ná Epifanie

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag ná Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Sondag van Verheerliking-feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag Sondag in Lydenstyd (Palm-/Passiesondag)

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Wit Donderdag

Goeie Vrydag

Stil Saterdag

1 / 212

© Missio 2024 | All rights reserved.