Woord en Fees 2021-2022

This category can only be viewed by members.

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefeesdiens

Basisliturgie vir die tyd ná Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sewende Sondag na Epifanie

Agste Sondag na Epifanie (Verheerlikingsondag)

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Palmsondag-Feesdiens

Passiesondag-Feesdiens

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Wit Donderdag

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.