Woord en Fees 2020-2021

This category can only be viewed by members.

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Basisliturgie vir Kersfees tot Epifanie

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd ná Epifanie

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag ná Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie (Sondag van Verheerliking-feesdiens)

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag/Passiesondag

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Wit Donderdag

Goeie Vrydag

Paasfees

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.