Woord en Fees 2019-2020

This category can only be viewed by members.

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd ná Epifanie

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Sesde Sondag ná Epifanie

Sondag van Verheerliking – Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydensyd

Sesde Sondag in Lydenstyd  – Palmsondag

Basisliturgie vir Groot Lydensweek

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Wit Donderdag

Goeie Vrydag – Feesdiens

1 / 3123