Woord en Fees 2018-2019

This category can only be viewed by members.

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd na Epifanie

Eerste Sondag ná Epifanie 

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sewende Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking – feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd  

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag)

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Donderdag van Groot Lydensweek – Wit Donderdag

Goeie Vrydag – Feesdiens

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.