Woord en Fees 2017-2018

This category can only be viewed by members.

Jaar B: Voorwoord en inhoudsopgawe 2018

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Kersfeesdiens

Eerste Sondag na Kersfees – Oujaarsdag

Epifaniefees

Epifaniefees – Jesus se Doop (Alternatief)

Basisliturgie vir die Tyd na Epifanie

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag ná Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Donderdag van Groot Lydensweek – Wit Donderdag

Goeie Vrydag – Feesdiens

Paassondag – Feesdiens

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.