Woord en Fees 2016-2017

This category can only be viewed by members.

Jaar A: Voorwoord en inhoudsopgawe 2017

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd ná Epifanie

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag ná Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Sesde Sondag ná Epifanie

Sewende Sondag ná Epifanie

Sondag van Verheerliking – Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde sondag in Lydenstyd (Palmsondag Feesdiens)

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Donderdag van groot Lydensweek – Wit Donderdag

Goeie Vrydag – Feesdiens

1 / 3123