Woord en Fees 2015-2016

This category can only be viewed by members.

Jaar C: Voorwoord en inhoudsopgawe 2016

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag van Advent (Sondag van Hoop)

Tweede Sondag van Advent (Sondag van Vrede)

Derde Sondag van Advent (Sondag van Vreugde)

Vierde Sondag van Advent (Sondag van Liefde)

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd na Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking-Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde sondag in Lydenstyd (Palm-/Passiesondag)

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Donderdag van Groot Lydensweek – Wit Donderdag

Goeie Vrydag – feesdiens

Paasfees

Basisliturgie vir Paastyd

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.