Woord en Fees 2013-2014

This category can only be viewed by members.

Jaar A: Voorwoord en inhoudsopgawe 2014

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Kersfeesdiens

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir die tyd na Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sewende Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

Basisliturgie vir Lydentyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag/Passiesondag)

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Donderdag van Groot Lydensweek (Wit Donderdag)

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.