Woord en Fees 2012-2013

This category can only be viewed by members.

Jaar B: Voorwoord en inhoudsopgawe 2013

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag vir Advent

Tweede sondag in advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfeesdiens

Sondag na Kersfees

Epifaniefeesdiens

Basisliturgie vir die Tyd na Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens

Groot Lydensweek (Maandag – Donderdag)

Goeie Vrydag – feesdiens

Paasfees

Basisliturgie vir Paastyd

Tweede Sondag van Paastyd

Derde Sondag van Paastyd

Vierde Sondag van Paastyd

1 / 3123