Woord en Fees 2011-2012

This category can only be viewed by members.

Jaar C: Voorwoord en inhoudsopgawe 2012

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfeesdiens

Epifaniefeesdiens

Basisliturgie vir die Tyd na Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sondag van Verheerliking-Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag – feesdiens)

Basisliturgie vir Groot Lydensweek

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

Donderdag van Goot Lydensweek (Wit Donderdag)

Goeie Vrydag Feesdiens

1 / 3123