Woord en Fees 2010-2011

This category can only be viewed by members.

Jaar A: Voorwoord en inhoudsopgawe 2011

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefeesdiens

Basisliturgie vir die tyd na Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sewende Sondag na Epifanie

Agste Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde sondag in lydenstyd (Palmsondag – feesdiens)

Maandag van Groot Lydensweek

Dinsdag van Groot Lydensweek

Woensdag van Groot Lydensweek

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.