Woord en Fees 2009-2010

This category can only be viewed by members.

Jaar C: Voorwoord en inhoudsopgawe 2010

Basisliturgie van Advent tot Epifanie

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Kersfees

Epifaniefeesdiens

Basisliturgie vir die Tyd na Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sondag van die verheerliking – Feesdiens

Basisliturgie vir Lydenstyd

Aswoensdag

Tenebrae- of Donkerdiens

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag – Feesdiens )

Groot Lydensweek

Goeie Vrydag-feesdiens

Paasfees – Opstandingsbiduur

Paasfees

Basisliturgie vir Paastyd

Tweede Sondag van Paastyd

1 / 3123

© Missio 2024 | All rights reserved.