Woord en Fees 2008-2009

This category can only be viewed by members.

Jaar B: Inhoudsopgawe en Voorwoord 2009

Basisliturgie vir Advent

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Basisliturgie vir Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

Aswoensdag

Basisliturgie vir Lydenstyd

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag – feesdiens)

Groot Lydensweek

Goeie Vrydag – feesdiens

Paasfees

Basisliturgie vir Paastyd

Tweede Sondag van Paastyd

1 / 3123