Preekriglyne 2021

This category can only be viewed by members.

Eerste Sondag van Advent

Tweede Sondag van Advent

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Eerste Sondag ná Epifanie

Sondag van die Verheerliking-feesdiens

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd – Passiesondag

Goeie Vrydag

Derde Sondag in Paastyd

Hemelvaart

Vyfde Sondag van Koninkrykstyd

Sesde Sondag van Koninkrykstyd

Sewende Sondag van Koninkrykstyd

Negende Sondag van Koninkrykstyd

Tiende Sondag van Koninkrykstyd

Elfde Sondag van Koninkrykstyd

Veertiende Sondag van Koninkrykstyd

Sewentiende Sondag van Koninkrykstyd

Agtiende Sondag van Koninkrykstyd

Negentiende Sondag van Koninkrykstyd

Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Vyf en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Vier en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Drie en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Ses en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd (Christus die Koning-feesdiens)

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

1 / 212

© Missio 2024 | All rights reserved.