Preekriglyne 2020

This category can only be viewed by members.

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Sondag ná Kersfees

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag ná Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Vyfde Sondag ná Epifanie

Sesde Sondag ná Epifanie

Laaste Sondag na Epifanie – Verheerliking

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd Palm-/Passiesondag

Goeie Vrydag

Paassondag

Tweede Sondag in Paastyd

Derde Sondag in Paastyd

Vierde Sondag in Paastyd – Goeie Herdersondag

Vyfde Sondag in Paastyd

Sesde Sondag in Paastyd

Hemelvaart

Sewende Sondag in Paastyd

Pinksterfees

Eerste Sondag in Koninkrykstyd Drie-eenheidsondag

1 / 212