Preekriglyne 2016

This category can only be viewed by members.

Tweede Sondag in Advent

Eerste Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Eerste Sondag ná Epifanie

Tweede Sondag ná Epifanie

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag

Goeie Vrydag

Paasfees

Tweede Sondag van Paasfees

Derde Sondag van Paasfees

Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag)

Vyfde Sondag van Paastyd

Sesde Sondag van Paasfees

Hemelvaart

Sewende Sondag van Paasfees

Pinksterfees

Eerste Sondag in Koninkrykstyd (Drie-eenheidsondag)

Tweede Sondag in Koninkrykstyd

1 / 212