Preekriglyne 2015

This category can only be viewed by members.

Eerste Sondag van Advent – Sondag van hoop

Tweede Sondag van Advent – Sondag van vrede

Derde Sondag van Advent – Sondag van vreugde

Vierde Sondag van Advent – Sondag van liefde

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifaniefees

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sondag van die Verheerliking

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag

Goeie Vrydag

Paasfees

Tweede Sondag van Paastyd

Derde Sondag van Paastyd

Vierde Sondag van Paastyd

Vyfde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag

Sesde Sondag van Paastyd

Hemelvaart

Sewende Sondag van Paastyd

Pinksterfees

Eerste Sondag in Koninkrykstyd

1 / 212