Preekriglyne 2014

This category can only be viewed by members.

Derde Sondag van Advent

Vierde Sondag van Advent

Sondag ná Kersdag

Eerste Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sewende Sondag na Epifanie

Sondag van Verheerliking

Eerste Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd / Palmsondag

Derde Sondag van Paastyd (Arbeidsondag)

Sesde Sondag van Paastyd

Eerste Sondag in Koninkrykstyd – Drie-eenheidsondag

Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Dertiende Sondag in Koninkrykstyd

Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd

Agtiende Sondag in Koninkrykstyd

Epifaniefees

Tweede Sondag van Paastyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Kersdag

Paasfees

Agste Sondag in Koninkrykstyd

Negende Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag na Epifanie

Tiende Sondag in Koninkrykstyd

1 / 212