Preekriglyne 2013

This category can only be viewed by members.

Epifaniefeesdiens

Derde Sondag ná Epifanie

Vierde Sondag ná Epifanie

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag)

Goeie Vrydag

Paasfees

Tweede Sondag van Paasfees

Derde Sondag van Paasfees

Vierde Sondag van Paasfees

Vyfde Sondag van Paasfees

Sesde Sondag van Paasfees

Hemelvaart

Sewende Sondag van Paasfees

Pinksterfees

Eerste Sondag van Koninkrykstyd – Drie-eenheidsondag

Tweede Sondag van Koninkrykstyd – Ongewingsondag

Derde Sondag van Koninkrykstyd

Vierde Sondag van Koninkrykstyd

Vyfde Sondag van Koninkrykstyd

Sesde Sondag van Konikrykstyd

Sewende Sondag van Konikrykstyd

Agste Sondag van Konikrykstyd

Neende Sondag van Konikrykstyd

Tiende Sondag van Konikrykstyd

Elfde Sondag van Koninkrykstyd

1 / 212

© Missio 2024 | All rights reserved.