Preekriglyne 2012

This category can only be viewed by members.

Eerste Sondag in Advent

Tweede Sondag in Advent

Derde Sondag in Advent

Vierde Sondag in Advent

Kersfees

Eerste Sondag ná Epifaniefees

Tweede Sondag ná Epifaniefees

Derde Sondag ná Epifaniefees

Vierde Sondag ná Epifaniefees

Vyfde Sondag ná Epifaniefees

Sesde Sondag ná Epifaniefees

Sondag van die verheerliking – Feesdiens

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Goeie Vrydag

Paasfees

Tweede Sondag van Paastyd

Sesde Sondag van Paastyd (Palsmsondag)

Tweede Sondag van Koninkrykstyd

Agste Sondag van Koninkrykstyd

Negende Sondag van Koninkrykstyd

Tiende Sondag van Koninkrykstyd

Elfde Sondag van Koninkrykstyd

Twaalfde Sondag van Koninkrykstyd

Vyftiende Sondag van Koninkrykstyd

Sestiende Sondag van Koninkrykstyd

Sewentiende Sondag van Koninkrykstyd

Agtiende Sondag van Koninkrykstyd

1 / 212