Preekriglyne 2011

This category can only be viewed by members.

Eerste Sondag van Advent – Hoop

Tweede Sondag van Advent – Vrede

Derde Sondag van Advent – Vreugde

Vierde Sondag van Advent – Liefde

Kersfees

Sondag na Kersfees

Epifanie

Eerste Sondag na Epifanie

Tweede Sondag na Epifanie

Derde Sondag na Epifanie

Vierde Sondag na Epifanie

Vyfde Sondag na Epifanie

Sesde Sondag na Epifanie

Sewende Sondag na Epifanie

Agste Sondag na Epifanie

Sondag van die verheerliking

Eerste Sondag in Lydenstyd

Tweede Sondag in Lydenstyd

Derde Sondag in Lydenstyd

Vierde Sondag in Lydenstyd

Vyfde Sondag in Lydenstyd

Sesde Sondag in Lydenstyd (Palmsondag)

Goeie Vrydag

Paasfees

Tweede Sondag van Paasfees

Derde Sondag van Paasfees

Vierde Sondag van Paasfees

Vyfde Sondag van Paasfees

Sesde Sondag van Paasfees

Hemelvaart

1 / 212